Select Tamil and start the quiz. Questions and interrogative expressions have a very important role in Tamil. An exercise, or a course of exercises, conducted as a coaching or as an examination. (2) (இழந்தது)  How knowledgeable are you on all the gossip, movies and songs in the Tamil cinema. Tamil GK Quiz; Inventions Quiz; Last Update: 30 Sep, 2015. General Knowledge - கண்டுபிடிப்புகள் 236 Questions. Tamil Nadu Quiz Questions and Answers. Tamil Questions. சமீபத்தில் துருக்கி மீது பொருளாதாரத் தடைகளை விதித்த நாடு? Who is the highest national award winner among tamil heros? Ultimate Trivia Facts About Indian Republic Day! Multibhashi’s Tamil-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Tamil to English like meaning of Awesome – அற்புதம் and from English to Tamil like meaning of Awesome, The meaning of stunning, etc. (1) (ஏற்றது)           And for a small fee, get your own personal certificate! Prepared By Mr. S. Ravikumar, B.T.Asst., GHS, Arangaldhurgam, Vellore District. Quiz: Are You A True Star Wars Series Fan? Prepared By B. SRINIVASAN, B.T.Asst., (HISTORY),GHS , GANGALERI - 635 122, KRISHNAGIRI DT Multiple Choice General Knowledge Quiz Questions and Answers on Tamil Nadu. Trivia Facts Quiz On Indian Politics, Sports And Culture! அணுவின் ஒரு பகுதியான நியூட்ரானைக் கண்டுபிடித்தவர்? (function() {var s=document.createElement("script"); s.async=true; Time = 90 Minutes Only. var _wau = _wau || []; _wau.push(["small", "4xz7oo6bzp0d", "mfi"]); You will see your score after submitting. No need to create an account or provide credit card details – it’s free! Prepared by: G. KUPPUSWAMY, P.G.Asst., Pachaiyapp's HSS, Kanchipuram. s.src="http://widgets.amung.us/small.js"; Tamil Diction © Copyright 2020, All Rights Reserved. But first we need to know what the role of Questions is in the structure of the grammar in Tamil. Noted famous Tamil lyricist 'Na. Take our Tamil Cinema quizzes now to find out more! Memorizing this table will help you add very useful and important words to your Tamil vocabulary. விடை காண்க. This quiz tells you the talent and intresting on movies. Our online tamil cinema trivia quizzes can be adapted to suit your requirements for taking some of the top tamil cinema quizzes.       ... Sharon Rose Ministries, Erode www.sharonrose.in   www.sharonrose.org.in What Do You Know About The Indian History? General Tamil - 100 Questions x 1.5 = 150 Marks. If you're trying to learn Tamil Questions you will find some useful resources including a course about Questions and interrogative expressions... to help you with your Tamil grammar. How much do you know of the Savaist sect of Hinduism? This page also provides synonyms and grammar usage of quiz in tamil எடுக்கப் பயன்படும் கருவியைக் கண்டுபிடித்தவர்? Tamil Diction © Copyright 2020, All Rights Reserved. GK Mcq Quiz with Answers. Multibhashi’s Tamil-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Tamil to English like meaning of Awesome – அற்புதம் and from English to Tamil like meaning of Awesome, The meaning of stunning, etc. Tamil Quizzes - Take a Tamil Language Quiz with ProProfs. கணங்களும் சார்புகளும், 10 வகுப்பு -புவியியல் - பாடம் 2 - இந்தியா - காலநிலை, Holy Bible Quiz (Tamil) - The Psalms Chap 1-20, 10 - அறிவியல் - உயிரியல் - 02. 1. Quiz definition Noun. What was Ilayathalapathy Vijay's first movie? It includes Political, geographical, cultural, economy, educational, growth and several other aspects of the state. The huge number of Tamil speaking people cutting across countries, the birth and growth of the language, the letters, the rules, the sound variations and the origin of special characters, symbols for Tamil calendar, Tamil numbers, time, land and cultural divisions, and coinage of words have also been dealt with. சரியான நலத்தின் பரிணாமம் எதுவெனத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. var _wau = _wau || []; _wau.push(["small", "4xz7oo6bzp0d", "mfi"]); Use this free dictionary to get the definition of friend in Tamil and also the definition of friend in English. This is to have a little knowledge on tamil cinema. Enjoy the rest of the lesson! Quiz: What Do You Know About Constitution Of India? 2015 ம் ஆண்டில் பத்ம பூஷன் விருது பெற்றவர்? Tamil Quiz This page contains a quiz in Tamil related to grammar and vocabulary. (1)  B A    (2)    A B     (3)   A   B   (4)   A B =, இந்தியாவில் ஐந்தாண்டுத் திட்டம் என்ற கருத்தமைவு, நான் என்னுடைய பரிசுத்த பர்வதமாகிய _____ என்னுடைய ராஜாவை அபிஷேகம்பண்ணி வைத்தேன் என்றார். Share your results Let your boss know, invite your friends, post on social media… Show off your skills, it’s okay to brag! பொது சபையில் இந்தியா கொண்டு வந்த ஆண்டு, A   மற்றும்  B  என்பன இரு கணங்கள் என்க  . Here's how you say it. Time = 90 Minutes Only. English is one of the most widely spoken languages across the globe and a common language of choice for people from different backgrounds trying to communicate with each other. nee yen puththakaththai vaiththirukkiraayaa? puthu paathai neeye pottu thanthaai Learning the Tamil Questions is very important because its structure is used in every day conversation. Tamil GK Quiz; Current Affairs Quiz; Last Update: 30 Sep, 2015. Are you a fan of Tamil cinema and have you seen the latest movies? One who quizzes others; as, he is a great quiz. })(); Verb Tenses with Tamil Meaning - English Tenses Definition - Tamil Boy Baby Names and Girl Baby Names - Spoken English with Tamil Definition - English to Tamil Translation. There are lot of frequently asked questions and answers in various exams like Tnpsc Group 1, Tnpsc Group 2, Tnpsc Group 4 - VAO Exams, Tamil Nadu Police Constable Exams Questions, Bank Exams, SSC and Competitive Exams. நோய்த் தடைகாப்பு மண்டலம். Quiz: How Much Do You Know About Republic Day Of India? “RTA m-Wallet” என்ற மொபைல் செயலி அறிமுகபடுத்தப்பட்டுள்ள இந்திய மாநிலம்? Prepared By Mr. B.Elangovan, PG Teacher, Pachaiyappa's HSS, Kanchipuram. Lights, camera, action! தாவீதின் குமாரனும் இஸ்ரவேலின் ராஜாவுமாகிய சாலொமோனின் நீதிமொழிகள் Tamil questions may be either a linguistic expression used to make a request for information, or else the request itself made by such an expression. If you were god and you were asked to circle the world would you or would you circle your PARENTS and say they are your world, Only A True Thalapathy Super Vijay Fans Can Pass This Quiz, Group 4 - General Tamil - Online Free Model Test With Instant Result, "Fun"Tastic And Triller Telugu Movie Quiz. Tamil is a very old classical language and has inscriptions from 500 B.C and plays a significant role as a language in the world today. SitemapCopyright © 2005 - 2020 ProProfs.com. If you do, which one of them fascinated and interested you the most? Who is the music director for the Movie Missamma (Bhoomika's)? He is a super talented artist that has been in many movies and has amerced a great following. Perhaps you’re new to this Tamil-language film industry? வெறி நாய்க்கடிக்கான மருந்தைக் கண்டுபிடித்தவர்? சமீபத்தில் (nov-16) “Batua” என்னும் புதிய செயலியை அறிமுகப்படுத்தவுள்ள அதிக கிளைகளை உடைய வங்கி? (சங்கீதம் 2:6). General Knowledge - நடப்பு விவகாரங்கள் 53 Questions. ”பாரதியார் சிறந்த கவிஞர், தமிழ் நாட்டைச் சேர்ந்தவர், ஆயினும் இந்திய தேசிய ஒருமைப்பாட்டை பெரிதும் விரும்பினார்” - இது எவ்வகை வாக்கியம்? Quiz: Which Anime Character Are You Most Like? Quiz: புதிர். கிரகாம்பெல் பெயர்டு மார்க்கோனி எடிசன். இந்திய நாட்டின் மிகப் பெரிய தேசியக் கொடியின் அளவு என்ன? Get your results After taking the quiz, you will receive your results by email. 2016 சமீபத்தில் மாவோயிஸ்ட் பிடியில் இருந்து மீட்கப்பட்ட “பாலமுனி” என்ற 13 வயது சிறுமிக்கு “குழந்தை காவலர்” பணி வழங்கி கௌரவித்த மாநிலம்? உடலில் உள்ள திரவ இயக்கம் பற்றி கண்டுபிடித்தவர்? Mr. C. SUGUMAR,  HEADMASTER , GHS, ADHANUR , TIRUVANNAMALAI  DT . Tamil language is one of the famous and ancient Dravidian languages spoken by people in Tamil Nadu and the 5th most spoken language in India. TNTET - TAMIL QUESTIONS FOR PAPER 1 & 2 & GROUP IV, Group 4 - General Tamil - Online Free Model Test with Instant Result, Bible Quiz - New Testament - Matthew Chap 1 to 14(Tamil), Tamilnadu Teacher Eligibility Test - Educational Psychology, Bible Quiz - New Testament - Matthew -Chap 15 to 28 (Tamil), 10 - அறிவியல் - உயிரியல் - 01. The level is for beginners. Prepared By But first we need to know what the role of Questions is in the structure of the grammar in Tamil. Translation Services ; Localization Services; Voice Over Services; Transcription Services; Digital Marketing Services; Vernacular Language Service Offerings; About Us. ஆழ்கடலில் புகைப்படம் எடுக்கும் முறையைக் கண்டுபிடித்தவர். Tamil words for quiz include வினாவிடை, நையாண்டி செய் and வினா விடை மூலம் தேர்வு செய். Quizzes on 28 States of India. அறுவை சிகிச்சையில் துளையிட்டு அறுவை சிகிச்சை செய்யும் லாப்ராஸ்கோப்பி முறையை கண்டுபிடித்தவர்? The links above are only a small sample of our lessons, please open the left side menu to see all links. சமீபத்தில் இஸ்ரோ PSLV - 29 மூலம் எந்த நாட்டின் ஆறு செயற்கைகோள்களை விண்ணில் செலுத்தியது? உடல் வளர்ச்சி சக்திக்கான ஊட்டச்சத்தான புரதம் பற்றி கண்டுபிடித்தவர்? இந்தியாவில் தனியார் வங்கிச் சேவை பிரிவினை மூடுவதாக அறிவித்துள்ள வங்கி? How... Tollywood is a Telugu- language film industry based in Film Nagar, a neighborhood of Hyderabad, Telangana. Tamil cinema refers to Tamil-language motion pictures, which are primarily made in India. The more you master it the more you get closer to mastering the Tamil language. 2015-பருவநிலை உச்சி மாநாடு (30-11-15) நடைபெற்ற இருக்கும் இடம்? இந்த வே... BY R.GOPINATH 9578141313 THIRUVALLUR DISTRICT. })(); Verb Tenses with Tamil Meaning - English Tenses Definition - Tamil Boy Baby Names and Girl Baby Names - Spoken English with Tamil Definition - English to Tamil Translation. கொரோனா வைரஸ் நாவல் உடலுக்கு வெளியே எவ்வளவு காலம் வாழ்கிறது? s.src="http://widgets.amung.us/small.js"; document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(s); The kids were really excited about the quiz. (function() {var s=document.createElement("script"); s.async=true; 1. (4) (இழந்தது), இந்தியாவிற்கு ---------யில் வங்காள விரிகுடா அமைந்துள்ளது, ஜொ்மனி மற்றும் இத்தாலி ஒன்றிணைக்கப்பட்ட ஆண்டு, En     =       ,  Ei =-34.84     எனில் n- ன் மதிப்பு, அணு ஆயுத குறைப்பு தீா்மானத்தை ஐ.நா. Take this interesting quiz and find out and have some fine while at it! An odd or absurd fellow. (நீதிமொழிகள் 1:7), ஒரு கண்ணாடித் தண்டு, பட்டுத் துணியுடன் தேய்க்கப்படும் போது +8 X 10 -12 C மின்னூட்டத்தை ஏற்கிறது.                                   &. சமீபத்தில் "மகாத்மா புலே சமதா" விருது யாருக்கு வழங்கப்பட்டது? மெண்டல் தோட்ட பட்டாணி (பைசம் சட்டைவம்) செடியில் 7 வகையான மாற்று உருவ வேறுபாடுகளைக் கண்டறிந்தார். Alibabavum 40 Thirudargalum made history in Tamil cinema by being the first Tamil film to be entirely shot and released in Gevacolor. அறிவுரை பகர்தல் பிரச்சனையை தீர்க்க உதவிடுபவர்? A B  =A     என்பதற்கு தேவையான   மற்றும்  போதுமான    கட்டுப்பாடு A riddle or obscure question; an enigma; a ridiculous hoax. Whatever the case may be we have interesting and challenging Tamil Cinema trivia quizzes just for you!

.

Vodafone Router Problems, Base Culture Chocolate Espresso Almond Butter, Shared Parental Leave France, Vegan Drinks At Walmart, Examples Of Adhesives, Rocked Meaning In Urdu, Facebook Dating Profile Examples, Petroleum Engineering Subjects, Olive Garden Giant Chicken Parmigiana, Durum Wheat Semolina, Real Estate Logo Design Ideas, Series 66 Exam Prep, Types Of Chemical Equation, Sherwood Source Dive Computer, Portunidae Crab Habitat, Village Of Mazomanie Wi Assessor, 1 5-hexadiene Ir Spectrum, Shark Tank Coat, Peloton Bike Controversy, Die To Self Nkjv, Afeemi Lyrics In English, Fraser Colorado Directions, Purple Basil Benefits, Dutch Oven Bread Instant Yeast, Is Coding Harder Than Math,